مقالات « روانشناسی و منابع انسانی »

صمیمیت؛ عامل پویایی سازمان

نقش کارکنان در موفقیت هر سازمان و اهمیت توجه به آنان در تصمیم گیری ها کاملا بدیهی است. کارمندان هنگامی که محیط شغلی خود را امن بیابند و با همکاران خود صمیمی باشند، حد اکثر توانخود را در محیط کاری به کار بسته و حتی قادرند دست به ابداعات وخلاقیت بزنند. همپیمایی، به عنوان یکی …

دنیای کارمندی و فریلنسری

وقتی وارد جمعی می شویم موضوع شغل و درآمد می شود. هر فردی با توجه به علایق و توانمندی خود مشغول فعالیتی می شود افرادی مسیر شغلی کارمندی ، افرادی مسیر شغلی فریلنسری و افراد دیگری جذب مسیر های شغلی گوناگون می شوند. در این مقاله کوتاه می خواهیم دو دنیا و مسیر شغلی ( …